Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4904 : พิธีต้อนรับ Bro. Pratap Reddy Assistant General ประจำศูนย์กลางการบริหารกรุงโรม ประเทศอิตาลี

      เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีพิธีต้อนรับ Bro. Pratap Reddy Assistant General  ประจำศูนย์กลางการบริหารกรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญ   โดยมีภราดา ดร.ศักดา   สกนธวัฒน์  ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   ภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ /หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน    ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส  คณะผู้บริหาร  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  คณะครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสภานักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ  พร้อมนำท่านเยี่ยมชมกิจการการเรียนการสอนและสถานที่ต่างๆของในโรงเรียนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 156 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 743 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 740 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้