Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4902 : โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล แสดงความยินดีกับภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์

         เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คุณชนัญญา เกษหอม ผู้แทนจากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล มอบกระเช้าแสดงความยินดี กับภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการ ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 679 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 676 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้