Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4900 : อัสสัมชัญ คว้าแชมป์หุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ ประจำปี 2562 และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย จัดโดย ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ผลการแข่งขันมีดังนี้
ประเภท การแข่งขันหุ่นยนต์ หุ่นยนต์อัตโนมัติ Logistic bot 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล และ เหรียญรางวัล 
สมาชิก ได้แก่
เด็กชายสิปปกร  ธัญญหาญ ชั้น ม.2/1 เลขประจำตัว  51765
เด็กชายภูรี  ตันติพาณิชย์กูล ชั้น ม.1/7 เลขประจำตัว  52787
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล และ เหรียญรางวัล 
สมาชิก ได้แก่
นายลัทธวัฒน์  เลาหะพันธุ์ ชั้น ม.6/1 เลขประจำตัว  49472
นายชัยสิทธิ์  คุปตานนท์ ชั้น ม.6/1 เลขประจำตัว  49147
ประเภท การแข่งขันหุ่นยนต์ หุ่นยนต์อัตโนมัติ The Fast 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล และ เหรียญรางวัล 
สมาชิก ได้แก่
นายพชรพล  สุจินดาวัฒน์ ชั้น ม.4/2 เลขประจำตัว  51061
เด็กชายนรวิชญ์  พิบูลย์วงศ์ ชั้น EP-M.2/2 เลขประจำตัว  52157
โดยมี   มิสจิรัฐติ กิจสมุทร์ เป็นผู้ควบคุมดูแล
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 42 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  โสภณ    สกุลเรือง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 640 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 639 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้