Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4897 : พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2561

    เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจากภราดา ดร.ศักดา   สกนธวัฒน์  ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี โดยมีภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  พร้อมด้วย ภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ /หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ผู้แทนสมาคมอัสสัมชัญ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ  คณะครู คณะผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมงาน ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

           ดูภาพถ่ายเพิ่มเติมและดาวน์โหลดได้ที่  AC Gallery

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 50 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 759 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 754 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้