Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4895 : คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562  คณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารและคณะครู  มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีมิสณัฏฐี  เจริญเกียรติบวร  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการกล่าวต้อนรับ  ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ตอบข้อซักถามและ มอบของที่ระลึก  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครู นักเรียนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และนำคณะผู้มาศึกษาดูงานเยี่ยมชมอาคารสถานที่  ห้องปฏิบัติการ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องเรียน Robotics  และก่อนกลับได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร AC Canteen ชั้น 2 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 92 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 616 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 615 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้