Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4894 : พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนามนักบุญเปโตร อัครสาวกองค์อุปถัมภ์ของ ภราดาดร. ศักดา สกนธวัฒน์และ ภราดาวิทยา เทพกอม

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562  งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ ร่วมกับ ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนาม นักบุญเปโตร อัครสาวก (Saint Peter the Apostle) องค์อุปถัมภ์ของ ภราดาดร. ศักดา สกนธวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ และนักบุญยอห์น บัปติสต์ (Saint  John Baptist) องค์อุปถัมภ์ของ ภราดากุลชาติ  จันทะโชโต  หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร ได้รับแต่งตั้งเป็นอุปสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีมิสซาขอบพระคุณ  พิธีกรอ่านประวัติและบทสดุดีนักบุญเปโตร  ผู้แทนนักเรียนอ่านคำอำนวยพรแด่ ภราดาดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ภราดากุลชาติ  จันทะโชโต  หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โดยมี  ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส  ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม พร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ  ผู้แทนจากสมาคมอัสสัมชัญ ผู้แทนผู้ปกครองคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญ  ผู้แทนคณะผู้บริหาร  ผู้แทนคณะครู  ผู้แทนนักเรียน  ผู้แทนเจ้าหน้าที่และพนักงาน แขกผู้มีเกียรติมอบช่อดอกและของขวัญอวยพร ร่วมกันขับร้องเพลง  Happy  Feast  Day บรรเลงโดยวง AC BAND ให้กับท่านผู้อำนวยการ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่บริหารโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าสืบไป  ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฏาจารย์ ฟ. ฮีแลร์  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 93 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม  มิส  วราภรณ์    ใจสุวรรณ์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 664 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 660 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้