Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4893 : กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562

            เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562 ในตอนเช้าหลังเคารพธงชาติได้มีการกล่าถึงความสำคัญของวันสุนทรภู่ ส่วนในตอนสายได้มีกิจกรรมการแสดงชุดต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก มิสผกาวัลย์ แทบประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย เป็นประธานจุดธุปเทียนสักการะสุนทรภู่ โดยมีการแสดงของคณะครูและนักเรียน ประกอบด้วย การแสดงชุด “พระอภัยมณี ผีเสื้อสมุทร สุดทางรัก” การแสดงชุด “สุนทรภู่ รู้ยัง ?” การแสดงชุด “หน้ากากวรรณคดีไทย” และมีกิจกรรมตอบปัญหา เกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู่ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ EP-M.1-3 ได้รับเกียรติจาก ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อํานวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการตอบปัญหา ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์  (Saint Louis – Marie  Memorial Building)  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 63 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์  มิส  วราภรณ์    ใจสุวรรณ์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 696 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 693 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้