Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4891 : กิจกรรมเนื่องใน"วันต่อด้านยาเสพติดโลก"

    เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันต่อด้านยาเสพติดโลก" ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดขึ้น โดยมีนายศิวา  รุ่งเรืองมณีรัตน์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขประจำตัว 49386  ประธานสภานักเรียน นำกล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด ไม่ผลิต  ไม่เสพ ไม่ค้า   และการเดินรณรงค์ทั้งภายในโรงเรียนและโดยรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อเชิญชวนให้บุคคลในชุมชนใกล้เคียงได้เห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด ที่ทุกคนต้องร่วมกันต่อต้านยาเสพติดทุกชนิดให้หมดสิ้นไป

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 80 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 549 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 548 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้