Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4888 : ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ ครั้งที่1/2562

    เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ  ครั้งที่ 1/2562    โดยมีภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์   ผู้อํานวยการ  เป็นประธานในการประชุม  ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อํานวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   ภราดากุลชาติ   จันทะโชโต หัวหน้าสํานักผู้อํานวยการ / หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมประชุม  หลังการประชุมผู้อํานวยการมอบของขวัญวันเกิดให้กับคุณครูที่เกิด พฤษภาคม  มิถุนายน และมีการเลือกตั้งประธานกองทุนครูโรงเรียนอัสสัมชัญ(สวัสดิการ)​ โดยมิสภัควิภา แย้มศรี  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานกองทุนครูโรงเรียนอัสสัมชัญจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุม Auditorium  ชั้น 9  อาคารอัสสัมชัญ 2003โรงเรียนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 74 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 524 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 523 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้