Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4883 : ค่ายพัฒนาชีวิตและจิตอาสาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และEP-M.2

    งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และEP-M.2 ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญ  นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และEP-M.2 ไปจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตอาสา   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำงาน ทำกิจกรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข  นักเรียนได้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น  เคารพและใส่ใจต่อชุมชนของชีวิต   โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น  ณ  พัฒนากอล์ฟ คลับแอนด์รีสอร์ท  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 13 -14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

    ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตอาสาครั้งนี้ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และEP-M.2  ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆไปมอบให้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านการุณยเวศม์ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 202 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 550 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 546 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้