Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4881 : การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2562

งานสุขอนามัย  ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ EP-M.1 - 6  ประจําปีการศึกษา 2562 โดยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเซ็นหลุยส์   เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โดยนักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพตามขั้นตอนการตรวจมี 5 ขั้นตอนดังนี้ 

 1. ลงทะเบียนที่หน้า โถงลิฟท์โดยถอดรองเท้าไว้ด้านนอก จัดแถวตามเลขที่ห้อง เพื่อสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อ

 2. ชั่งนํ้าหนัก วัดส่วนสูง หน้าประตูทางเข้า

 3. พบแพทย์เป็นรายบุคคล มีแพทย์ 4 ท่าน ให้กระจายตรวจได้ เพียง 1 ท่านเท่านั้น

 4. พบทันตแพทย์เป็นรายบุคคล มีทันตแพทย์ 2 ท่าน

 5. วัดสายตา แบบอ่านตัวเลข และระบบคอมพิวเตอร์กรณีนักเรียนที่สายตามีปัญหา

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 60 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 637 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 636 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้