Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4880 : คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เข้าคารวะพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

     เมื่อวันที่17 มิถุนายน พ.ศ.2562  ภราดาดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  นำคณะภราดาที่เป็นคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ  ประกอบด้วยภราดาศิริชัย ฟอนซีกา  ภราดาดร. มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล  ภราดาดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  ภราดาดร.ศักดา สกนธวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ   ภราดาดร.ประวัติ สุทธินนท์   ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  เข้ามอบกระเช้าคารวะ พร้อมแนะนำตัว และขอคำแนะนำในการปฏิบัติพันธกิจของคณะฯ ร่วมกับพระศาสนจักรในด้านการศึกษาและการร่วมประกาศข่าวดีในโอกาสที่พระศานจักรในประเทศไทยฉลอง 350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม  กับพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ณ บ้านพักพระสงฆ์  สำนักมิสซัง กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 534 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 531 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้