Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4875 : คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ

    คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดีกับ ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ  ณ ห้องทำงาน ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย
      วันที่ 13 มิถุนายน 62  คุณสมชาติ สุภาสืบ  ประธานผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิกพร้อมด้วยคณะกรรมการ  และคุณอมรา เผือเวช  กรรมการผู้จัดการ   บริษัท World Delight  Plus  Co.Ltd
     วันที่ 14 มิถุนายน 62  ดร.สุนทร พิบูรย์เจริญสิทธิ์  นายทะเบียนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมทีมงาน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 12 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 584 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 580 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้