Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4872 : ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ให้กับ คณะครู นักเรียน

          เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562  งานสุขอนามัย  ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญ   จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพในช่วงหน้าฝนที่จะมีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาด  ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย โดยการไอหรือจามรดกันก็สามารถติดโรคและได้รับผลกระทบที่ตามมาคือ การเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะป่วย ซึ่งในปัจจุบันเชื้อไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปี ทำให้การรักษาใช้เวลานาน เสียค่าใช้จ่ายในการรักษามาก และอาจทำให้ต้องหยุดงานหรือ ขาดเรียนเป็นเวลาหลายวัน ดังนั้นการฉีดวัคซีนจึงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สามารถลดอัตราการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ และการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียน  คณะครู  มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากการเป็นโรค จึงจัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ให้กับ คณะครู นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ  ที่เข้าร่วมโครงการฯ  โดยทีมแพพทย์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลพญาไท 3  แขวงปากคลองภาษีเจริญ  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  ณ บริเวณใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 30 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 582 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 579 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้