Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4869 : กิจกรรม “ปลูกกล้า ท้าความดี VSED อาสาเพื่อสังคม”

    เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน  พ.ศ. 2562 มูลนิธิโคเออร์ ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (วีเสด) ได้จัดให้มี กิจกรรม “ปลูกกล้า ท้าความดี VSED อาสาเพื่อสังคม”  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียน และครูจากโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด 12 โรงเรียน ของชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม ผู้ก่อตั้งชมรม เป็นประธานในการกล่าวเปิด และภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทปิดกิจกรรม ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
    รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกกล้า ท้าความดี VSED อาสาเพื่อสังคม”
1.โรงเรียนอัสสัมชัญ
2.โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
3.โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
4.โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
5.โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
6.โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
7.โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
8.โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
9.โรงเรียนยอแซฟ กรุงเทพฯ
10.โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก
11.โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
12.โรงเรียนกุหลาบวิทยา

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 348 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 535 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 530 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้