Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4863 : กิจกรรมแสวงหาสัจธรรมนำชีวิต

                 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน  พ.ศ. 2562  งานระดับชั้น  ฝ่ายปกครอง  ร่วมกับงานอภิบาล (ศาสนาพุทธ คาทอลิก อิสลาม) โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทุกวันศุกร์ต้นเดือนตลอดปีการศึกษา 2562   ศาสนาพุทธฟังธรรมบรรยาย  โดยนิมนต์พระวิทยากรทีมงานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี วัดยานนาวา พระอารามหลวง ให้คติธรรมแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ EP-M. 4-6 ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie  Memorial Building)   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และ EP-M.1-3   ณ  ใต้อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie  Memorial Building)  ส่วนงานอภิบาลศาสนาอิสลามรับฟังการบรรยาย  ณ ห้อง Conference EP ชั้น 1 ตึกกอลมเบต์ และงานอภิบาลศาสนาคริสต์ (คาทอลิก) จัดให้มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ  บางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 72 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  วราภรณ์    ใจสุวรรณ์  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์  มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 237 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 235 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้