Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4862 : กลุ่มครูมีสิทธิ์ ศิษย์มีครูแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ

กลุ่มครูมีสิทธิ์ ศิษย์มีครู ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ
    เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คุณนที  สิทธิประสาศน์ ประธานกลุ่มครูมีสิทธิ์ ศิษย์มีครู พร้อมด้วยสมาชิกประกอบด้วย คุณสมัคร  สมัครคามัย  คุณกฤษดา  ลิ้มทองทิพย์  คุณธนสาร  พฤฒิสถาพร และมิสอมราพันธุ์  เสวิกุล เข้าพบแสดงความยินดีกับ ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ  พร้อมเรียนให้ทราบถึงความเป็นมาและวัตถุประของกลุ่มครูมีสิทธิ์ ศิษย์มีครู และขอรับฟังข้อชี้แนะ  เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือ  เพื่อโรงเรียนอัสสัมชัญในอนาคต  ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 180 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 177 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้