Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4861 : คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ

คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดีกับ ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ณ ห้องทำงาน ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
วันที่ 31 พฤษภาคม 62 นางสาวกรรณิกา  ไผทฉันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย    พร้อมด้วยนายวิรัช รัตนพันธ์ ผอ.สกสค.กาญจนบุรี(สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  
วันที่ 7 มิถุนายน 62  คุณนครินทร์  อิษฏประเสริฐ  บริษัทไออีจี(ประเทศไทย) จำกัด  และอ.ศิริลักษณ์  ชัยพรหมประสิทธิ์  ผอ.สถาบันขงจื้อ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 145 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 141 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้