Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4860 : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 "น้อมจิตวันทาบูชาครู"

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562   ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 "น้อมจิตวันทาบูชาครู" เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ และให้นักเรียนตระหนักในความสำคัญของวันไหว้ครู ตั้งใจปวารณาตัวเป็นศิษย์ที่พร้อมรับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครู โดยมีภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์  ผู้อํานวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ภราดากุลชาติ  จันทะโชโต  หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน  และคณะครู นักเรียน เข้าร่วมในพิธี
             สำหรับพิธีไหว้ครูในประจำปีการศึกษา  2562 แบ่งเป็น 2 รอบ รอบเช้า 08.00 น. – 10.00 น. สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ EP-M.1-3  รอบสาย 10.00 น. – 11.30 น. สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 และ EP-M.4-6   โดยมีนายศิวา  รุ่งเรืองมณีรัตน์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขประจำตัว 49386  ประธานสภานักเรียน นำสวดบทไหว้ครู และกล่าวคำปฏิญาณตน  ผู้แทนนักเรียนมอบพานไหว้ครู  คณะภราดาและ ผู้แทนครูอาวุโสเป็นผู้รับมอบพานดอกไม้ พานธูปเทียน ที่ผู้แทนนักเรียนถือพานนำมาไหว้ครู  หลังจากนั้นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ระดับชั้นที่ชนะการประกวดพานดอกไม้และพานธูปเทียน ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ผู้แทนครูอาวุโสกล่าวความรู้สึก  ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis–Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

        ดูภาพถ่ายเพิ่มเติมและดาวน์โหลดได้ที่  AC Gallery

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 174 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์  มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 230 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 224 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้