Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4859 : บรรยากาศการทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562และบรรยากาศการตัดสิน

    เมื่อวันที่ 5  มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นต่างช่วยกันประดิษฐ์พานดอกไม้ พานธูปเทียน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ห้อง LAB วิทยาศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร ฟ.ฮีแลร์   ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  ห้อง Pre-Function ชั้น 6 อาคารอัสสัมชัญ 2003  และนักเรียนระดับชั้น EP-M. 1- 6 ที่ตึกกอลมเบต์  ส่วนการตัดสินการประกวดพานดอกไม้ ธูปเทีย ณ  Pre-Function ชั้น 6 อาคารอัสสัมชัญ 2003  เพื่อใช้ประกอบในพิธีไหว้ครู ในวันที่  6  มิถุนายน พ.ศ. 2562   ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 67 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  วราภรณ์    ใจสุวรรณ์  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์  มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 269 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 267 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้