Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4853 : ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU) ครั้งที่ 5 และ ร่วมประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินการของโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ "MUSC SCHOOL NETWORK" 2562

    เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  มิสนงลักษณ์  สีนิลแท้  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU) ครั้งที่ 5 เพื่อเป็นการให้โควตานักเรียนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล    และ ร่วมประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินการของโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ "MUSC  SCHOOL  NETWORK" 2562  ณ  อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตศาลายา   ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 16 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 96 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 94 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้