Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4852 : บรรยากาศและผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  งานสภานักเรียน ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2562  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน และฝึกให้นักเรียนได้แสดงบทบาทการเป็นผู้นำอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามระเบียบของโรงเรียน  โดย มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 3 คน และมีผลการนับคะแนนดั้งนี้

          เบอร์ 1 พรรคอัสสัมชัญฟอร์เวิร์ด  AC FORWARD  นายศิวา  รุ่งเรืองมณีรัตน์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขประจำตัว 49386  ได้ 1,615 คะแนน

          เบอร์ 2 พรรคอนาคต AC ใหม่  นายกรวิทย์  หอพัตราภาณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เลขประจำตัว 48981 ได้ 222 คะแนน

          เบอร์ 3 พรรคเอ็นเทอร์เอซี  นายณรงค์วิทย์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เลขประจำตัว 54718ได้ 216 คะแนน

ประธานสภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ เบอร์ 1 พรรคอัสสัมชัญฟอร์เวิร์ด  AC FORWARD  นายศิวา  รุ่งเรืองมณีรัตน์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขประจำตัว 49386   ซึ่งจะมีคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญในลำดับต่อไป

         สรุปจำนวนการมาใช้สิทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญในการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จำนวน  2,544  คน

มีผู้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง จำนวน  2,408  คน

ผู้ไม่มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง จำนวน   136  คน

Vote No  136 ใบ

บัตรเสีย รวม  219    ใบ

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 49 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์  มิส  วราภรณ์    ใจสุวรรณ์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 121 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 118 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้