Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4850 : กิจกรรม“Active Learning : Science Innovation And Art Of Living In Japan 2019”

     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดกิจกรรม“Active Learning : Science Innovation And Art Of Living In Japan 2019”  โดยได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่  1. สึกูบะ ( Tsukuba) เป็นเมืองในจังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่รู้จักว่าเป็นสถานที่ตั้งของเมืองวิทยาศาสตร์   2. Geographical Survey Institute of Japan (Scicnce Museum of Map and Suvey) สถาบันสำรวจทางภูมิศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น  3. Ushiku  Daibutsu สักการะ หลวงพ่อซึ่งมีความสูงถึง120เมตร  4 . Japan Aerospace Exploration Agency; JAXA องค์การด้านการสำรวจอวกาศแห่งชาติญี่ปุ่น  5. Tokyo Tech Hight School of Science And Techonology   6. Tokyo University  7. National Museum Of Emerging Science And Innovation  8. LEGO Education  9.โรงงานรีไซเคิล รถยนต์ที่หมดสบาพ  10. ตลาดปลา สึกิจิ  โดยมีคุณครู 3 ท่าน  และนักเรียนจำนวน 32 คน เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่  6 - 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  ณ ประเทศญี่ปุ่น

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 58 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 79 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 75 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้