Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4849 : พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562

        เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2562 เพื่อขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า ให้การบริหารการศึกษาและการเรียนการสอนของโรงเรียน ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างดีตลอดปีการศึกษา 2562  พร้อมทั้งมีพิธีเสกเข็มตราสัญลักษณ์เพื่อประดับให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก  บาทหลวงยอแซฟวินัย  ฤทธิบุญไชย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดยมีภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม  ที่ปรึกษาอาวุโส  ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ภราดากุลชาติ  จันทะโชโต  หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน คณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียน  เข้าร่วมในพิธี  ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   ถ่ายภาพโดย นักเรียนชมรม NETAC 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 72 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์  มิส  วราภรณ์    ใจสุวรรณ์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 170 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 163 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้