Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4847 : ผู้อำนวยการอบรมนักเรียนคาทอลิก

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 งานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการอบรมนักเรียนคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรให้การอบรมกับนักเรียนคาทอลิกเพื่อภาวนาและเตรียมจิตใจในการเรียนประจำปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุม Conference EP  ตึกกอลมเบต์ โรงเรียนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 16 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 96 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 93 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้