Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4843 : ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ฝ่ายปกครอง ร่วมกับฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และ EP – M.1-6  ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กล่าวอบรม และพูดถึงนโยบายของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562 มิสนงลักษณ์ สีนิลแท้ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับชั้น ม.ต้น และมิสณัฏฐี เจริญเกียรติบวร ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับชั้น ม.ปลาย ชี้แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอน มิสชิดชนก เจริญมงคล หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชี้แจ้งเรื่องการสมัครเข้าชมรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มาสเตอร์โอภาส ธิราศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ชี้แจงเรื่องระเบียบวินัย  แนวปฏิบัติของนักเรียน การขาด ลา มาสาย มาสเตอร์วีรวัฒน์ สุวรรณศร หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ชี้แจ้งกิจกรรมตลอดปีการศึกษา มาสเตอร์ชาติกล้า บุญชมภู หัวหน้างานรักษาดินแดน ชี้แจ้งรายละเอียดงานรักษาดินแดนในแต่ละช่วงชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม Louis - Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis – Marie Memorial Building  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 49 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม  มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 101 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 97 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้