Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4842 : พิธีต้อนรับผู้อำนวยการและคณะภราดา พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ และ ให้โอวาทนักเรียนเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562


    เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญ  จัดพิธีต้อนรับภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และภราดากุลชาติ  จันทะโชโต  เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการและฝ่ายธุรการ-การเงิน  หลังจากนั้นท่านผู้อำนวยการได้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งให้โอวาทนักเรียนเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562  เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงเป้าหมายและหน้าที่ของตนในการศึกษาเล่าเรียน  ณ  บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฏาจารย์ ฟ. ฮีแลร์  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 16 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม          มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 97 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 90 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้