Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4840 : งานเลี้ยงขอบคุณภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ

      เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญ  จัดงานเลี้ยงขอบคุณภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพิจารณ์ ในโอกาสหมดวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ   เพื่อไปดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  โดยมีคณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ  คณะครู  ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน  ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis – Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์  มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 88 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 84 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้