Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4837 : กิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

     เมื่อวันที่11เมษายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้ชื่อว่า " อัสสัมชัญมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย  " โดยมีพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากภราดาและคุณครูอาวุโสของโรงเรียน เนื่องในโอกาสสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย  ได้รับเกียรติจาก ภราดาดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ  ผู้แทนครูเกษียณ ปีการศึกษา 2561  จากนั้นให้นักเรียนได้ร่วมเล่นเกมต่างๆ พร้อมทั้งเล่นน้ำสงกรานต์  เพื่อสืบสานและบอกต่อความสำคัญไปยังคนรุ่นหลัง ว่านอกเหนือความสนุกสนานจากการสาดน้ำ ลดความร้อนแล้ว ยังมีประเพณีอันดีงามที่สืบสานต่อกันมาจากรุ่นปู่ย่าตายาย  เพื่อการก้าวเข้าสู่ปีใหม่ไทย การรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเอง การบอกกล่าวเล่าเรื่องถึงที่มาที่ไปของวันสงกรานต์ผ่านนางสงกรานต์ ก็เป็นอีกองค์ความรู้หนึ่งที่สอดแทรกไว้ในกิจกรรมครั้งนี้  โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมในพิธี  ณ บริเวณใต้อาคาร Saint Louis – Memorial Building  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 56 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  โสภณ    สกุลเรือง  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 186 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 185 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้