Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4833 : ภราดาวิริยะ ให้โอวาทนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน.

    เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดมที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้โอวาทกับ นายวีรวิชญ์ วรพงศ์พิสุทธิ์ ม.6/1 เลขประจำตัว 49478 นายกิตติภูมิ วุฒิศักดิ์ ม.6/4 เลขประจำตัว 49063 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   นอกจากนี้ยังมี นายสรวิชญ์ ธรรมรติวงศ์ อัสสัมชนิก เลขประจำตัว 48479 ได้เป็นตัวแทนเช่นกัน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  โสภณ    สกุลเรือง            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 215 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 209 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้