Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4829 : ค่าย Creative AI for Incoming Society

        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ  ได้เข้าร่วมโครงการค่าย Creative AI for Incoming Society  ซึ่งจัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะความรู้ต่าง ๆ ให้เข้าใจระบบการทำงาน และสร้างระบบ AI (Artificial Intelligence)  โดยมีนายกิตติภพ วิจิตรกิจจา  ม.5/1  เลขประจำตัว 50104  และนายนนทพัฒน์ จารุวจนะ ม.6/1 เลขประจำตัว 49336 ผ่านการคัดเลือกให้ไปค่ายครั้งที่ 2 เพื่อศึกษาเชิงปฏิบัติการที่ National University of Singapore (NUS)  ประเทศสิงคโปร์  ในช่วงระหว่างวันที่ 8 – 13 มีนาคม 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 40 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 82 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 80 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้