Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4828 : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.3 ที่ สอบ O-NET 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ สอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน รายวิชาคณิตศาสตร์ 
1. สรวิชญ์ หวง เลขประจำตัว 50686 ม.3/1
2. พีรวัส เลาห์ลักษณาเลิศ เลขประจำตัว 50928 ม.3/1
3. รวิชญ์ เทอดจิตไพศาล เลขประจำตัว 50654 ม.3/2
4. ภูธิป สุพรรณชนะบุรี เลขประจำตัว 56733 ม.3/8
5. ชายชนะ สุธีสุนทรธรรม เลขประจำตัว 50896 ม.3/4
6. ญาณิสร์ ปั้นวงศ์ไพบูลย์ เลขประจำตัว 50653 ม.3/1
7. นิธิศ เจริญรุ่งเรือง เลขประจำตัว 50810 ม.3/1

https://www.facebook.com/AssumptionCollege1885/
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 7 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  โสภณ    สกุลเรือง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 112 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 108 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้