Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4809 : เข้าร่วมโครงการ “อบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม”เรียนรู้ต่อยอดเรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์ ปี2562

      กลุ่มสาระฯการเรียนรู้ภาษาไทย  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ส่งนายเมธัส ชัยมงคลานนท์ เลขประจำตัว50434 ชั้น ม.6/6  เข้าร่วมโครงการ “อบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม”  เรียนรู้ต่อยอดเรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์  ปี2562  และผ่านการคัดเลือกใน “ยอดกล้า ปี2562” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561  ซึ่งเป็นผลงานระดับประเทศ  ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ณ บ้านผู้หว่าน  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้รับมอบวุฒิบัตร และคัดเลือกให้มีผลงานยอดเยี่ยมลำดับที่ 1  (นำผลงานรวมเล่ม) และมีศิษย์เก่าAC131 นายภัทรเดช หิรัญตระกูล มาร่วมโครงการฯ โดยมิสนิธิมา คุณะดิลก ปิ่นสลัก เป็นครูที่ปรึกษาโครงการฯ

     ภาพถ่ายข้อมูลโดยยมิสนิธิมา คุณะดิลก ปิ่นสลัก

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 12 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 86 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 85 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้