Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4808 : รณรงค์ป้องกันฝุ่น PM 2.5

       เมื่อวันอังคารที่ 6 และ วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ฝ่ายปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน และตัวแทนนักเรียน ร่วมกันรณรงค์ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน  โดยการเดินประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง  และแจ้งข่าวสารขอความร่วมผู้ปกครองไม่นำรถทุกชนิดเข้ามารับส่งนักเรียนในบริเวณโรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง  พร้อมทั้งแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองชนิดหนาพิเศษ ซึ่งสามารถป้องกันฝุ่นละออง  PM 2.5 ได้  

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 17 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 97 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 96 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้