Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4807 : คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 Company Of the Year ( International Program )

    โครงการทักษะการเรียนรู้การดำเนินธุรกิจผ่านหลักสูตร Company Program ( International Program )  มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ  ได้จัดทำโครงการทักษะการเรียนรู้การดำเนินธุรกิจผ่านหลักสูตร Company Program ( International Program) โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และเพิ่มทักษะในด้านการวิเคราะห์ตัวเลขเชิงเศรษฐกิจ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การดำเนินการจัดตั้งบริษัท การระดมทุนโดยการขายหุ้น การวางแผนธุรกิจ การปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจให้สำเร็จ ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาขายได้จริง และการชำระบัญชีเพื่อปิดกิจการ
    โดยมีการแข่งขัน 2 ช่วงคือ
1.งาน Trade Fair วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย
2.งานนำเสนอผลการทำธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบางกอกพัฒนา
โรงเรียนอัสสัมชัญ ในนามบริษัท Chubster Store ภายใต้สโลแกน “Based on happiness , Not only full of fat but also full of love” ผลิตภัณฑ์ที่ขายคือ เสื้อยืด หมอนลม และ เคสโทรศัพท์มือถือ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 Company Of the Year ( International Program ) ได้รับโล่เกียรติยศ และ เหรียญทองแดง โดยมีมาสเตอร์พชร จันทร์ศิริ เป็นผู้ดูแลโครงการ
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน JA Company Program ( International Program )
1.นายวิศรุต ไชยคำภา เลขประจำตัว 55385 ม.5/2
2.นายวิชญ์ พงศ์ชัชวาล เลขประจำตัว 48323 ม.5/1
3.นายกรวิทย์ หอพัตราภรณ์ เลขประจำตัว 48981 ม.5/1
4.นายณกนกพล สมบัติธีระ เลขประจำตัว 49066 ม.5/1
5.นายกันตพัฒน์ สิทธิชาญคุณะ เลขประจำตัว 49105 ม.5/1
6.นายกันต์ วงศ์วังไพศาล เลขประจำตัว 49111 ม.5/1
7.นายจิรายุ อัศวพันธา เลขประจำตัว 49145 ม.5/1
8.นายคณธัช เอี่ยมฤทธิไกร เลขประจำตัว 49154 ม.5/1
9.นายธนบูลย์ วงศ์สถาปัตย์ เลขประจำตัว 49291 ม.5/1
10.นายนพวิชญ์ ศรีรัตนบัลล์ เลขประจำตัว 49309 ม.5/1
11.นายชาติสิริ เดชวิทยาพร เลขประจำตัว 49312 ม.5/1
12.นายพฤศศิน นันท์สุรกิจ เลขประจำตัว 49331 ม.5/1
13.นายปวริศ โรจนวุฒิพงศ์ เลขประจำตัว 49423 ม.5/1
14.นายปฏิภาณ ยิ่งมโนกิจ เลขประจำตัว 49426 ม.5/1
15.นายญาณภัทร เอกเสถียร เลขประจำตัว 49438 ม.5/1
16.นายภูริพันธ์ วงศ์สุทธิเลิศ เลขประจำตัว 49462 ม.5/1
17.นายวุฒินันท์ จงสุขกิจพานิช เลขประจำตัว 49466 ม.5/1
18.นายชิณกฤต บันลือปัญญาดี เลขประจำตัว 53986 ม.5/1
19.นายพลกร ลัภยพร เลขประจำตัว 49093 ม.5/2
20.นายวศิน อุดมสัจจพันธุ์ เลขประจำตัว 49103 ม.5/2
21.นายภัควัฒน์ วงศ์วศินกุล เลขประจำตัว49128 ม.5/2
22.นายอรรถวุฒิ อัศวนัดดา เลขประจำตัว 49140 ม.5/2
23.นายวรภพ ธีระการุณการ เลขประจำตัว 49202 ม.5/2
24.นายธิติ สรรพโล่ห์ เลขประจำตัว 49369 ม.5/2
25.นายชยพล เตชอมรธนกิจ เลขประจำตัว 49374 ม.5/2
26.นายธนากฤติ รัตนประภาพร เลขประจำตัว 51292 ม.5/2
27.นายณรงค์วิทย์ ทรงศักดิ์ศรี เลขประจำตัว 54718 ม.5/2
28.นายสิรวิชญ์ ชาวจีน เลขประจำตัว 49415 ม.5/2
29.นายรวิชญ์ จ.จิตต์เจริญชัย เลขประจำตัว 49428 ม.5/2
30.นายปฏิภาณ สายเชื้อ เลขประจำตัว 49496 ม.5/3
31.นายพิชญะ จรัญเสถียรชัย เลขประจำตัว 49197 ม.5/4
32.นายอินทัช ภาธนทรัพย์ เลขประจำตัว 49302 ม.5/5
33.นายพิทยุตม์ เอื้อเเสวงบุญ 49213 ม.5/5

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 24 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 111 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 109 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้