Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4806 : อัสสัมชัญชนะเลิศโต้สาระวาที

     เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โต้สาระวาที ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บูรณาการ กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโดย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ณ หอประชุมชั้น 8 อาคารบีซีซี 150 ปี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เขตสาทร กรุงเทพฯ
    การแข่งขันรอบเก็บคะแนน โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ไปพบกับ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ผลการแข่งขันโต้สาระวาที ปรากฏว่า
โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท สมาชิกในทีม ประกอบด้วย
1. นายวรภัทร มนูญสัมฤทธิ์ เลขประจำตัว 49241 ชั้น EP-M. 5/1
2. นายกฤษฏิ์ หอบรรลือกิจ เลขประจำตัว 53932 ชั้น ม.6/1
3. นายเมธัส ชัยมงคลานนท์ เลขประจำตัว 50434 ชั้น ม.6/6

    โดยมีมิสวรรณศิริ ผลประมูล และมิสเนติมา กมลเลิศ เป็นครูที่ปรึกษา

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 83 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 82 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้