Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4802 : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP–M.6 ประจำปีการศึกษา 2561

    เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M.6 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  ในภาคเช้าพิธีเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้แทนครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M.6  ผู้แทนนักเรียน  ร่วมกันวางแจกันดอกไม้ และดอกกุหลาบ   คารวะหลุมฝังศพคุณพ่อกอลมเบต์ ใต้อาสนวิหารอัสสัมชัญ    อนุสาวรีย์แม่พระอัสสัมชัญ  อนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์   อนุสาวรีย์คุณพ่อกอลมเบต์ และการบูมอัสสัม   ส่วนในภาคบ่ายนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน รับฟังโอวาทจากคณะภราดา  โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  คณะผู้บริหาร  คณะครู ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือให้กับนักเรียน  ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคาร Assumption 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 169 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 614 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 611 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้