Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4801 : มอบรายได้จากการจัดงานเอซีคริสต์มาสแฟร์ 2018 (AC Christmas Fair 2018) ในส่วนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมทบเข้าสนับสนุนกองทุนครูอัสสัมชัญ

       เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562   นายกฤษฎิ์ หอบรรลือกิจ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เลขประจำตัว 53932  ประธานสภานักเรียน    พร้อมด้วยคุณชนิกานต์ ธนสารสมบัติ ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบรายได้จากการจัดงานเอซีคริสต์มาสแฟร์ 2018 (AC Christmas Fair 2018) ในส่วนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สมทบเข้าสนับสนุนกองทุนครูอัสสัมชัญ จำนวน 324,513.36 บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบสามบาทสามสิบหกสตางค์) โดยมีมิสศศิธร นวลจันทร์ ประธานกองทุนครูอัสสัมชัญ มาสเตอร์ประนุพงษ์    ปิ่นสุวรรณ  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ร่วมรับมอบ ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการกองทุนครูอัสสัมชัญ ขอขอบคุณในน้ำใจอันดีงามของคณะผู้ปกครองและนักเรียน มา ณ โอกาสนี้

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 2 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 93 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 91 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้