Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4800 : อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมภาวะผู้นำ รุ่นที่ 2

เมื่อที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2562 งานทรัพย์กรบุคคล สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมภาวะผู้นำ รุ่นที่ 2  ให้กับคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ในหัวข้อ “Appreciative inquiry” โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ กล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร. ศิริชัย พฤฒิกุลประดับ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทการจัดการ (การพัฒนาองค์กรและการจัดการ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ บ้านท้ายหาด รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 150 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 137 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 135 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้