Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4799 : อัสสัมชัญ จัดแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอล “อินทรีแดง” ในการคว้ารางวัลจากการแข่งขันวอลเลย์บอล ปี 2561

    เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.  2562   ภราดา ดร. เดชาชัย   ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน ในงานแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลของโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมี ภราดา วิทยา  เทพกอม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภราดา วิริยะ  ฉันทวโรดม  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิหาร ศรีหาผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ  คณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ  คุณสักกะพงษ์  บุญมี ผู้จัดการทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมผู้สนับสนุน คณะครู  นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
    ภายในงาน ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญ จากการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ทีมชาย ซึ่งทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 7-13 กันยายน พ.ศ. 2561  ณ จังหวัดชัยภูมิ
    สำหรับผลงานที่ผ่านมาของทีมวอลเลย์บอล “อินทรีแดง” โรงเรียนอัสสัมชัญ ประกอบด้วย
1. ชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
2. ชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนกรมพลศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ระหว่างวันที่ 12-23 มีนาคม พ.ศ. 2561 และชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระหว่างวันที่ 16-23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
3. ชนะเลิศ  การแข่งขันวอลเลย์บอล เยาวชน “กฟภ” รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบภาคนครหลวง ระหว่างวันที่ 17-23 กันยายน พ.ศ. 2561 และเป็นตัวแทนภาคนครหลวง แข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
4. ชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบภาคนครหลวง ระหว่างวันที่ 7-13 กันยายน 2561 ได้เป็นตัวแทนภาคนครหลวง เข้าแข่งขันในรอบประเทศ ระหว่างวันที่ 23-29 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งผลการแข่งขัน ทีมวอลเลย์บอล “อินทรีแดง” โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 68 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม          มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)



  

  ดู 91 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 90 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้