Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4798 : พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2561

    เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562  โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ภราดาวิทยา  เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ  ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ภราดาภูวรินทร์ เขมรัชต์อนนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ  คณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน อัสสัมชนิก  และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
    โดยในปีนี้ มีคุณครูเกษียณทั้งสิ้น 13 ท่าน
โรงเรียนอัสสัมชัญ จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
    1. มาสเตอร์วิชัย ยงวานิชจิต
    2. มาสเตอร์มนตรี มากรักษา
    3. มาสเตอร์วัลลภ งามกิตติคุณ
    4.  มาสเตอร์ณรงค์ วีระประจักษ์
    5. มาสเตอร์นิธิโรจน์ ธีรหิรัญพงษ์
    6. มาสเตอร์สุชาติ พินธุรักษ์
    7.  มิสพรภัทร์ ยงวานิชจิต
    8. มิสชวัลรักษ์ แทนประเสริฐสุข
    9. มาสเตอร์อารัณย์ โพธิอ๊ะ (ไม่สามารถมาร่วมพิธีได้เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ)
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
    1. มิสชนิดา สรรคประสาสน์
    2. มิสทิพาพร เจริญมาศ
    3. มิสวราภรณ์ แสงพลสิทธิ์
    4. มาสเตอร์สมชาย เตียวเจริญ
   ภาพถ่ายโดยนักเรียนชมรม  Netac    - พิสิษฐ์   บุญโต เลขประจำตัว 49209   - ธนธรณ์  จิระธนานันต์  เลขประจำตัว 50274   - เสฏฐนันท์   บุนนาค เลขประจำตัว 51600

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 198 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 214 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 210 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้