Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4795 : พิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป

   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ดำเนินการกิจกรรมพิธีรื้อฟื้นศีลล้างบาปไตรอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2562  โดยร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยมีบาทหลวงอนุชา ไชยเดช เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ และ ปฏิบัติตามกฏหมายของพระศาสนจักรในประเทศไทย   ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 7 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 86 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 84 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้