Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4793 : การตรวจรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับวัยรุ่น

            เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ทีมคณะวิทยากรจากโครงการ " Lovecare  YM2M Young Men’s Health Station " สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย เพื่อส่งเสริมบริการที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นชายโดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชายและสาวประเภทสอง เพื่อให้เข้าถึงการตรวจรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่มีความเป็นส่วนตัว เข้าถึงได้ง่ายและเน้นการรักษาความลับในคลินิกเครือข่าย YM2M ผ่านบริการให้การปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางห้องแชทออนไลน์ และเป็นช่องทางให้ความรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับวัยรุ่น โดยการผนึกกำลัง 7 องค์กร ประกอบด้วย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, กรมควบคุมโรค, มูลนิธิแพธทูเฮลท์, คลินิกบางกอกเฮลท์ฮับ, สำนักการแพทย์-สำนักอนามัย, กรุงเทพมหานคร, องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข  ให้ความรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับวัยรุ่น รวมทั้งให้บริการตรวจโรคฟรีพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคาร Assumption 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 28 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 88 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 83 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้