Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4792 : วัน ฟ. ฮีแลร์ รำลึก และพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ อสช. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และรางวัลประกวดโครงงาน AC STEM INNOVATION

           เมื่อวันที่ 18  มกราคม พ.ศ. 2562  ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธี วัน ฟ. ฮีแลร์ รำลึก ได้รับเกียรติจากคุณไกรฤกษ์ นานา อัสสัมชนิกรุ่น 90 นักประวัติศาสตร์ อ่านอัตชีวประวัติและบทสดุดีเจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ โดยมีภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ มาสเตอร์สุชาติ พินธุรักษ์ ตัวแทนครูอสวุโส ผุ้แทนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ผู้แทนจากสมาคมอัสสัมชัญ ผู้แทนคณะครู  ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนพนักงาน ร่วมวางแจกันดอกไม้คารวะ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่มีต่อโรงเรียนอัสสัมชัญ   หลังพิธีฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ อสช. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 29 คน และรางวัลประกวดโครงงาน AC STEM INNOVATION ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5  ณ  บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฏาจารย์ ฟ. ฮีแลร์  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 98 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 118 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 113 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้