Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4788 : อบรมความรู้ “เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจโรคอ้วน”

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหาร และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ  ร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  จัดการอบรมความรู้ในหัวข้อ “เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจโรคอ้วน” โดยเน้นเรื่องภัยร้ายจากโรคอ้วน ความรู้เรื่องการเลือกรับประทานอาหาร หลักการออกกำลังกาย เคล็ดลับการควบคุมน้ำหนัก  และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองด้านภาวะโภชนาการ  ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน  โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ให้การอบรมให้กับนักเรียน  ณ สนามบาสเกตบอล ใต้อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ฐาน และแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม 

  • ฐานที่ 1 อันตรายจากโรคอ้วน
  • ฐานที่ 2 การเลือกรับประทานอาหาร
  • ฐานที่ 3 การออกกำลังกาย

ภาพถ่ายโดย นักศึกษาฝึกงาน : น.ส.จุฑามาศ คูฮุด วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 32 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  วราภรณ์    ใจสุวรรณ์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 119 ครั้ง (Login 13 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 106 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้