Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4784 : บริษัท GENT Edutainment มอบเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครู จำนวนเงิน 100,000 บาท

    เมื่อวันที่  9 มกราคม พ.ศ. 2562  คุณเศรษฐพล หรูตระกูล อัสสัมชนิกเลขประจำตัว 35669 กรรมการผู้จัดการ และคุณพลสิทธิ์ ตันธนาไพศาลวนิช อัสสัมชนิกเลขประจำตัว 35617 ผู้อำนวยการแผนกซัมเมอร์คอร์ส บริษัท GENT Edutainment  ซึ่งเป็นอัสสัมชัญชนิกรุ่น 115 ผู้จัดทำโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สให้กับทางโรงเรียน เดินทางมามอบเงินสนับสนุนเข้ากองทุนครูโรงเรียนอัสสัมชัญ 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) และกองทุนครูสอนเสริมฯ 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมี ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ /หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนครูโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นผู้รับมอบ  ณ บริเวณลานใต้อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 83 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 77 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้