Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4779 : พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ Wish Christmas and Happy new year 2019

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  งานอภิบาล (ศาสนาคริสต์) สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ  ร่วมกับโรงเรียนไตรอัสสัมชัญ และอาสนวิหารอัสสัมชัญ จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ Wish Christmas and Happy new year 2019 โดยมี พระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้โรงเรียนอัสสัมชัญ นำโดยภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ /หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ นักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้น  คณะครูนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ คณะครูนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา คณะครูนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และคริสต์ศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธี  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพมหานคร

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 72 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 144 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 140 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้