Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4776 : มอบมาลัยกรพร้อมของขวัญอำนวยพรคณะภราดา ในเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่

       เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561   ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนครูไทย ผู้แทนครูต่างชาติ  ผู้แทนนักการ  และบุคคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญ  มอบมาลัยกรพร้อมของขวัญอวยพร ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ   ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม  และภราดาภูวรินทร์  เขมรัชต์อนนต์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม  เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่  หลังจากนั้นคณะภราดาได้มอบเงินโบนัสให้กับคุณครูเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ทำงานมาตลอดทั้งปี  ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 และห้องทำงานผู้อำนวยการชั้นM2 อาคาร Assumption 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 100 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 143 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 138 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้