Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4768 : ผู้อำนวยการแสดงความยินดีทีม CanSat ดาวเทียมกระป๋อง โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และการนำเสนอดีเยี่ยม

ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดีทีม CanSat ดาวเทียมกระป๋อง โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และการนำเสนอดีเยี่ยม การแข่งขัน CanSat ระดับประเทศ โครงการ Thailand CanSat Competition 2018 ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้เป็นตัวแทนเด็กไทยไปดูงานสหพันธรัฐรัสเซีย

สมาชิกในทีมประกอบด้วย

นายภวัต งามดีวิไลศักดิ์ เลขประจำตัว 50120 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /2

นายวิวรรษธร ฐิตสิริวิทย์ เลขประจำตัว 49886 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1

นายชยากร วงศ์บุญสิน เลขประจำตัว 49077 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายชญานิน อุทานปทุมรส เลขประจำตัว 50024 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1 ผู้ช่วยทีม

มีมาสเตอร์พชร ภูมิประเทศ ครูที่ปรึกษา
มิสเสาวภา กลินสูงเนิน และมาสเตอร์ธนกฤต สุหลวง เป็นครูผู้ช่วยที่ปรึกษา

การแข่งขัน CanSat ระดับประเทศ โครงการ Thailand CanSat Competition 2018 เป็นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ในด้านสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) โดยผ่านการสร้างและพัฒนาดาวเทียมขนาดจิ๋ว ตามหลักทฤษฎี Project Base Learning จึงได้มีแนวความคิดที่จะจัดการประกวดแข่งขัน CanSat Thailand ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 132 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 129 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้