Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4766 : พิธีเสกถ้ำระลึกถึงการบังเกิดของพระกุมารเยซู และเปิดไฟต้นคริสต์มาส 2018

    เมื่อวันที่ 11  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  งานอภิบาล สำนักผู้อำนวย โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีพิธีเสกถ้ำพระกุมาร และเปิดไฟต้นคริสต์มาส เพื่อระลึกถึงการบังเกิดพระกุมารเยซู   ได้รับเกียรติจากบาทหลวงยอห์นบัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกอบวจนพิธีกรรม  โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ  พร้อมด้วยภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ภราดาวิทยา  เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ผู้แทนผู้ร่วมบริหาร ผู้แทนครูไทย ผู้แทนครูต่างชาติ   ผู้แทนนักเรียนประธานสภานักเรียน ประธานนักเรียนคาทอลิก  ผู้แทนผู้ปกครอง  และผู้แทนนักการ มอบมาลัยกรแด่พระกุมารเยซู  พร้อมทั้งกดปุ่มเปิดไฟต้นคริสต์มาส  วงดุริยางค์บรรเลงเพลง Joy to the World , We wish you a merry Christmas  ร่วมกันร้องเพลงนำโดยนักขับร้องประสานเสียง  และซานตาคลอสโปรยท๊อฟฟี่ให้แก่นักเรียนที่มาร่วมพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์พระแม่มารีย์  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 80 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 154 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 152 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้